Admin 14.03.2017 Kontakt

vidovnjakigor (Biel,SCHWEIZ,Švajcarska) samo ako pronađete da je ovako napisano imate pravu adresu. Ovo govorim zato što postoji još jedna adresa sa istim imenom a nije u mom vlasništvu.

Putem Skajpa (Skype) možete da zovete ili šaljete poruku iz bilo koje zemlje. Aplikacija koristi internet, tako da može izazvati troškove konekcije kod Vašeg internet provajdera.

Besplatne usluge koje možete da dobijete putem Skajpa (Skype) su čišćenje od negativne energije, analiza na sve magije, bio-energetski tretmani.

helpline@hotmail.ch Putem E-maila možete da šaljete poruku iz bilo koje zemlje. E-mail koristi internet, tako da može izazvati troškove konekcije kod Vašeg internet provajdera.

Slanjem poruke za besplatnu analizu na ovaj e-mail, nemožete da dobijete bespalatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Na ovaj e-mail možete da postavite pitanje po pravilima sajta, a odgovor se dobija isključivo na sajtu. Na isti način (porukom) možete da dobijete odgovore koje su vezane za moj rad, pojašnjenja na sajtu, da zakažete termin... odgovori u vidu informacija.

TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI. Putem Telefona na ovaj broj možete da zovete iz bilo koje zemlje, a cena poziva plaća se po normalnoj telefonskoj usluzi koja važi za telefonski poziv iz Vaše zemlje u Švajcarskoj.

Pozivom na ovaj broj za besplatnu analizu nemožete da dobijete besplatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Pozivom na ovaj broj možete da dobijete samo odgovore koje su vezane za moj rad, pojašnjenja na sajtu, da zakažete termin za neku uslugu koja je prikazana na ovom sajtu... odgovori u vidu informacija.

♦ Slanjem SMS poruke za besplatnu analizu na ovaj broj, nemožete da dobijete bespalatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Na ovaj broj porukom možete samo da postavite pitanje po pravilima sajta, a besplatan odgovor se dobija isključivo na sajtu.

+41 79 511 96 37 Putem Vajbera (Viber) na ovaj broj možete da zovete ili šaljete poruku iz bilo koje zemlje. Aplikacija koristi internet, tako da može izazvati troškove konekcije kod Vašeg internet provajdera.

Pozivom ili slanjem poruke za besplatnu analizu na ovaj broj, nemožete da dobijete bespalatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Na ovaj broj porukom možete da postavite pitanje po pravilima sajta, a besplatan odgovor se dobija isključivo na sajtu. Na isti način (poziv, poruka) možete da dobijete odgovore koje su vezane za moj rad, pojašnjenja na sajtu, da zakažete termin... odgovori u vidu informacija.

♦ Besplatne usluge koje možete da dobijete putem Vajbera (Vibera) su analiza i čišćenje od negativne energije, analiza na sve magije.

TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI. Putem WhatsApp na ovaj broj možete da zovete ili šaljete poruku iz bilo koje zemlje. Aplikacija koristi internet, tako da može izazvati troškove konekcije kod Vašeg internet provajdera.

Pozivom ili slanjem poruke za besplatnu analizu na ovaj broj, nemožete da dobijete bespalatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Na ovaj broj porukom možete da postavite pitanje po pravilima sajta, a besplatan odgovor dobija se isključivo na sajtu. Na isti način (poziv, poruka) možete da dobijete samo odgovore koje su vezane za moj rad, pojašnjenja na sajtu, da zakažete termin... odgovori u vidu informacija.

Slanjem poruke za besplatnu analizu na ovaj e-mail, nemožete da dobijete bespalatan odgovor na Vaše pitanje istim putem. Na ovaj e-mail možete da postavite pitanje po pravilima sajta, a odgovor se dobija isključivo na sajtu. Na isti način (porukom) možete da dobijete odgovore koje su vezane za moj rad, pojašnjenja na sajtu, da zakažete termin... odgovori u vidu informacija.